لطفا صبر کنید ...

بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر بیماران مبتلا به سکته مغزی

تیر ۲۶, ۱۳۹۹ توسط m.ghaderinasab0
Causes-Neck-Pain.jpg

سابقه و هدف: در کنار اقدامات درمانی حمایتی معمولی جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به سکته های مغزی (CVA)، اقدامات درمانی مکملی چون ماساژ درمانی نیز کاربرد دارد که جزء یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری محسوب می شود .هدف از این پژوهش، بررسی  تاثیر ماساژدرمانی بر میزان فشار خون و سطح اضطراب در بیماران مبتلا به CVA بود.
روش بررسی: این مطالعه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای، موازی و آینده نگر روی 50 بیمار مبتلا به CVA انجام شد. نمونه گیری به روش آسان صورت گرفت و بیماران به طور تصادفی در گروه ها تقسیم  شدند . شرایط ورود به مطالعه تشخیص قطعی CVA، داشتن قدرت تکلم و هوشیاری کامل، حداقل یک هفته بستری در بیمارستان و تمایل بیمار به شرکت در پژوهش بود. در گروه مورد، به همراه بیمار نحوه صحیح انجام تکنیک ماساژ آموزش داده شد و پس از اطمینان از صحت انجام ماساژ، روزی 7 بار به مدت یک هفته تحت نظارت پژوهشگر، تکنیک انجام شد.
قبل و بعد از هر بار ماساژ، فشار خون بیمار اندازه گیری شد. در گروه شاهد، به جز مراقبت های معمولی روزانه اقدام خاصی صورت نگرفت. میزان فشار خون و پرسش نامه استاندارد اضطراب کتل در آغاز و پایان مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شد و مقادیر به دست آمده در دو گروه مقایسه شد.
یافته ها: میانگین فشار خون بیماران گروه ماساژ بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه کاهش معنی داری داشت (p>0.05) نمره اضطراب بیماران گروه ماساژ نیز بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه کاهش داشت که اختلاف آماری معنی  داری مشاهده نشد(NS) .
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده تاثیر مثبت ماساژ در کاهش فشار خون و سطح اضطراب بیماران است. بنابراین می توان این روش را به عنوان روشی مکمل در کنار درمان معمول سکته مغزی، جهت افزایش بهبودی بیماران و احساس رفاه آنها توصیه نمود.


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


کاردرمانی رها

کاردرمانی ضایعات ارتوپدیک و نورولوژیک

توانبخشی تخصصی سکته مغزی ضربه مغزی فلج مغزی ضایعه نخاعی

محمد قادری نسب
حسین محمد حسن زاده

Design & Developed by NetStudio.ir